Η εταιρεία μας έχει προβεί στην παραγωγή Βιομάζας από το κουκούτσι της ελιάς. Από περιβαλλοντικής άποψης, δεν περιέχει τοξικές ενώσεις ή βαρέα μέταλλα. Δεν περιέχει σκόνη η ξένες ύλες. Είναι καθαρό κουκούτσι ελιάς!

Τα μεγάλα πλεονεκτήματα του είναι η τεράστια θερμογόνος δύναμη του (5.500 kcal), η σταθερή και γρήγορη απόδοση του. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση του και σε μεγάλα αστικά κέντρα. Η τέφρα που παράγεται είναι ελάχιστη της τάξης του 3 – 4 %.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καύση του κουκουτσιού ελιάς, είναι να γίνουν ρυθμίσεις στο καυστήρα. Δηλαδή θα πρέπει η τροφοδοσία του καυστήρα να μειωθεί κατά 50% σε σχέση με την καύση άλλων υλικών. Η συσκευασία του κουκουτσιού ελιάς γίνεται σε τσουβαλάκια 20 kg και σε Big bag 500 kg.

 

egkatastaseis