Το Ελαιοτριβείο Καραπατά είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, εδρεύει στο χωριό Χανδρινου Πυλιας του νομού Μεσσηνίας. Μετά την ένταξη της επιχείρησης στον αναπτυξιακό νόμο το 2011 δημιουργήσαμε στους πρόποδες του Προφήτη Ηλία μια υπερσύγχρονη μονάδα οικολογικής παραγωγής ελαιολάδου.

Πιστοποιήσεις

rta bigger
Στο ελαιοτριβείο μας εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων και παραγωγής έξτρα παρθένου ελαιόλαδου πιστοποιημένο κατά ISO 22000:2005 από τον φορέα RTA.
dhw bigger
Επίσης είμαστε πιστοποιημένοι και για παραγωγή βιολογικών προϊόντων από το φορέα ΔΗΩ ο οποίος είναι  ένας από τους αναγνωρισμένους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Οργανισμούς Ελέγχου Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.


egkatastaseis